lik oss på Facebook
  • /bilder/demo/velhuset.jpg

Velkommen til våre nettsider. Her vil du finne mer informasjon om aktiviteter i regi av Kringlebotn Velforening.

Vi trenger flere frivillige til Velforeningen. Kan du tenke deg å bidra?

For å utvikle bomiljøet og drifte huset, trenger vi flere engasjerte og aktive beboere.

Kan du tenke deg å være ukevakt? Hovedoppgave er å bistå leietagere til huset - maks to vakter pr. halvår.

Ta gjerne kontakt med styret om du ønsker å bidra, gjerne på mail til leder@kringlebotnvel.no

Hilsen Styret.

Visjon og mål for Velforeningen

  • Velforeningen for Kringlebotn skolekrets skal være veldrevet engasjert og fremsynt, og bidra til et trygt og aktivt nærmiljø.
  • Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid.

Utleie av Aktivitetshuset til private arrangement

Kringlebotn Velforening har et eget Aktivitetshus for utleie til private arrangement, lag og foreninger. Mer informasjon finner du her.