lik oss på Facebook
  • /bilder/demo/velhuset.jpg

Velkommen til våre nettsider. Her vil du finne mer informasjon om aktiviteter i regi av Kringlebotn Velforening.

VELFORENINGEN FOR KRINGLEBOTN SKOLEKRETS
INNKALLING TIL ÅRSMØTE I AKTIVITETSHUSET.
22. juni 2022 kl.1800

(Registrering fra 1745)
(Årsmeldinger, årsregnskap, budsjett og saksinformasjon blir delt ut på årsmøtet)
SAKSLISTE
Valg av møteleder, referent og tellekorps, samt to til å godkjenne protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Styrets årsberetning 2021
Årsregnskap 2021
Budsjett 2022
Valg
Innkomne saker
Vedr. sak 7. Innkomne saker:
Saker som ønskes behandlet på årsmøte må leveres skriftlig til styret v/Freddy Henden, Sanddalsringen 126, eller leder@kringlebotnvel.no innen en uke før årsmøte. Saker som fremsettes senere enn dette kan behandles dersom alle delegater går inn for det.
Konfirmasjon våren 2023.
Mange søker nå om leie av aktivitetshuset for konfirmasjon våren 2023. Tildeling vil bli foretatt 20. september 2022.
Beboere i Kringlebotn Skolekrets som har tegnet andel vil bli prioritert. Andel kan kjøpes til kr. 1.000,-.
Søknad om leie kan gjøres fra vår hjemmeside:
http://www.kringlebotnvel.no/utleie
Ta gjerne kontakt om du lurer på noe : utleie@kringlebotnvel.no
eller på mobil til Truls Pettersen 932 26 365
Hilsen Utleieansvarlig - Truls Pettersen

Du kan leie Aktivitetshuset til private arrangement

Vi kan tilby følgende:

  • 1. etg. 145 m² med kjøkkenkrok. Lokalet kan dekkes til ca. 40 personer.
  • 2. etg. 190 m² med kjøkken. Lokalet kan dekkes til ca. 80 personer.
  • Huset har dekketøy til ca. 70 personer, samt vaser, lysestaker, karafler etc.
  • Huset har gode fasiliteter som selskapslokale med varmepumpe, tre toaletter, oppvask-steamer, frys, induksjonsovn, ute-terrasse.
  • Lokalene egner seg også til kurs og konferanser.
  • Hele huset er tilpasset brukere av rullestol.
  • Vi har trådløst internett, prosjektor og høytalere ved forespørsel.

For priser, se side for Utleie.

 
 

Visjon og mål for Velforeningen

  • Velforeningen for Kringlebotn skolekrets skal være veldrevet engasjert og fremsynt, og bidra til et trygt og aktivt nærmiljø.
  • Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid.

Utleie av Aktivitetshuset til private arrangement

Kringlebotn Velforening har et eget Aktivitetshus for utleie til private arrangement, lag og foreninger. Mer informasjon finner du her.