lik oss på Facebook
  • /bilder/demo/velhuset.jpg

Velkommen til våre nettsider. Her vil du finne mer informasjon om aktiviteter i regi av Kringlebotn Velforening.

Velforeningen for
Kringlebotn Skolekrets - Aktivitetshuset.
 
Det er fortiden meget begrenset bruk av aktivitetshuset, grunnet korona. Utleie følger regler for smittevern for denne type utleie.
Ta kontakt med utleieansvarlig Truls Pettersen på utleie@kringlebotnvel.no eller mobil 932 26 365.
-----------
-----------
Konfirmasjon våren 2021.
 
Det er fremdeles noen ledige dager for leie av huset til konfirmasjon våren 2021.
Send gjerne inn et søknadsskjema for leie, se utleiesiden.

Visjon og mål for Velforeningen

  • Velforeningen for Kringlebotn skolekrets skal være veldrevet engasjert og fremsynt, og bidra til et trygt og aktivt nærmiljø.
  • Vi skal bidra til holdningsskapende arbeid.

Utleie av Aktivitetshuset til private arrangement

Kringlebotn Velforening har et eget Aktivitetshus for utleie til private arrangement, lag og foreninger. Mer informasjon finner du her.