lik oss på Facebook
  • 31 Stor stemning under vår-konserten i mai 2015!
  • 32

Har du lyst å spille i band?

Musikklubben Kringlebotn tilbyr elever på Kringlebotn skole, fra 6. klasse og videre anledning, til å være med i et band på fritiden. Bandene øver i musikkrommet på Kringlebotn skole, og klubben disponerer ulike instrumenter, og har egne instruktører for bandene en øvingskveld uken. I skoleåret 2015 har vi 9 aktive band.

Bandene får anledning til å opptre på Juniorklubben i løpet av skoleåret, og hver vår har vi stor konsert hvor alle bandene fremfører det de har øvd inn i løpet av siste skoleår.

Se facebook siden vår for mer informasjon »